Klimor

KLIMOR kuulub KLIMA-THERM ettevõtete gruppi ja on juhtiv ventilatsiooni-, jahutus ja konditsioneerimisseadmete tootja ning tarnija nii tava- kui eriotstarbeliste seadmete osas ning tooted on mõeldud lisaks hoonetele ka laevadele. 50 aastane kogemus, mida toetavad spetsialistide teadmised ja laialdased kogemused, mis on kogutud nii Poola kui mitmetes Euroopa riikides, võimaldavad ettevõttel luua state-of-the-art tehnoloogilisi lahendusi. Loodud seadmed ja lahendused järgivad nii kaasaegseid trende hoides samal ajal kõrgel ka kvaliteedi standardeid.

 

KLIMOR osutab järgmisi teenuseid, lähtudes kliendi vajadustest ja tagades nende rahulolu:

 

»» Ventilatsiooniseadmete tootmine ja kokkupanek

»» Ventilatsiooniseadmete koostamine vastavalt valiku tarkvarale

»» Lisavarustuse, automaatika ja alamsüsteemide kokkupanek

»» Seadmete testimine ja käivitus

»» Tehnilise dokumentatsiooni koostamine

»» Seadmete saatmiseks ettevalmistamine ja pakkimine

»» Garantii ja tehniline tugi

»» HVAC seadmete ja süsteemide konsultatsioonid

 

KLIMOR tehaste kvaliteetset toodangut on tunnustanud mitmed ventilatsiooni ja konditsioneerimise eksperdid erinevate auhindade ja sertifikaatidega. Toodete vastavust standarditele DIN 1946 - 4:2008, PN - EN 1886:2008 ja PN - EN 13053+ A1:2011 on kontrollinud ja tõestanud sõltumatu sertifitseerimise organisatsioon TÜV Reinland Polska.